logo
فعالیتها

          

  • طراحی و ساخت خودرو تیونینگ پرتابل به عنوان کارگاه و آزمایشگاهی سیار برای تیونینگ کمک ­فنر در محل پروژه شامل:

- دستگاههای تست عملکردی

-  دستگاههای اندازه ­گیری

- ابزارهای مونتاژی

  •  طراحی و ساخت اتاق فکر (benchmark) با جمع آوری دانش فنی شرکت فراوری و ساخت و رقبا به منظور شناسایی، ارزیابی و تحلیل طرح های مختلف، برای ارتقا سطح طراحی و بهبود محصولات
  • انحصاری کردن قابلیت تیونینگ سیستم تعلیق و کمک فنر خودرو توسط شرکت فرآوری و ساخت (با حضور در دوره های ride and handling، شرکتIDIADA  اسپانیا و شرکت در دوره های آموزشی روش های تست کمک فنر در  MANDOکره جنوبی)
  • تیونینگ خودرو باری آریسان و خودرو سواری دانگ فنگ، برای اولین بار در کشور، بدون حضور کارشناسان خارجی
  •  مشارکت فعال در کمیته های تدوین استانداردهای ملی
  • مشارکت در طراحی و ساخت سیستم تعلیق خودروهای برقی