logo
محیط زیست

تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمر از محیط زیست؛ بنحوی که با حفظ تعادل مناسبات زیستی؛ موجبات توسعه پایدار و بهبود؛  رشد و اعتلای کیفی زندگی انسان ها فراهم آید؛ از جمله مهم ترین اهداف شرکت فرآوری و ساخت می باشد. شرکت می کوشد تا در کنار بهبود مستمر کیفی محصولات و تامین رضایت مشتری و ارتقاء بهره وری سازمان؛ از آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری کند. از جمله برنامه های مهم شرکت که بطور مداوم در زمینه جلوگیری از آلودگی های محیط زیست و کاهش پیامدهای زیست محیطی انجام می پذیرد؛  میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • برقراری و اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد ISO 14001:2015
  • نهادینه کردن فرهنگ و اخلاق محیط زیستی از طریق نصب پوستر و پیامهای زیست محیطی
  • حصول اطمینان از انطباق با اصول زیست محیطی مندرج در خط مشی تدوین شده شرکت
  • پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک و آلودگی‌های صوتی از طریق عقد قرارداد با شرکتهای معتمد زیست محیطی و ارائه آن ها در قالب خوداظهاری ؛ به سازمان حفاظت محیط زیست
  • الزام به رعایت استانداردها و قوانین مطابق با قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست
  • بررسی و تحت کنترل قراردادن کلیه ریسک های زیست محیطی در زمینه آب؛ هوا و پسماند؛ در قالب روش های ارزیابی ریسک معتبر و در صورت نیاز انجام اقدامات اصلاحی لازم در راستای هر یک از آنها و انجام ممیزی های کنترل عملیات در بازه های زمانی مشخص
  • تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پسماند به منظور تحت کنترل قرار دادن پسماندهای تولید شده در قالب کتابچه خوداظهاری پسماند و ارسال به سازمان محیط زیست و اهمیت به اصل مهم تفکیک از مبدا تمامی ضایعات تولید شده اعم از ویژه ؛ صنعتی و عادی.

تماس با ما

کارخانه

 

فکس

رشت ، شهر صنعتی ، بلوار صنعت 1

خیابان چهارم

013 -31882445

کد پستی 4337187573
تلفن 013-31882438-42
داخلی واحد انتظامات:  1141-1142

ارتباط با واحد رضایت

مشتریان: 

013-31884420
آدرس دفتر مرکزی: 

تهران بزرگراه شهید خرازی غربی – پروژه هزار و یک شهر

تلفن: 021-49751600-49751500
داخلی گروه تعلیق:  1080
عضویت در خبرنامه