logo
اخلاق، ارزش ها و فرهنگ

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ

ما کارکنان شرکت فرآوری وساخت، با استعانت از پروردگار جهانیان و براساس ارزشهای والای انسانی و اسلامی، خود را در قبال مشتریان، مصرف‏کنندگان، شهروندان، منابع انسانی و سهامداران و نیز در برابر همه سازمان‌های همکار، اعم از تأمین‏کنندگان و رقبا، مسئول و متعهد می‌دانیم و با پای‌بندی به حقوق همه صاحبان حق در فعالیت حرفه‌ای، به انجام تعهدات اخلاقی  مندرج در این سند، هم‌سوگند و کار هم‏پیمان می‌شویم. تعهد به بیانیه اخلاقی شرکت فرآوری و ساخت در همۀ شئون حرفه‌ای، اعتقاد قلبی و رفتار عملی ماست.

فرایند تدوین سند جامع

بیانیه اخلاقی شرکت بر اساس مطالعات چند وجهی به شرح زیر تدوین شده است.

 • مطالعه اسنادی در پیدایش گروه: تحلیل سیستمی از اسناد بالادستی محیط گروه.
 • تحلیل دیدگاه منابع در جلسات آموزش و مشاوره‌ای به صورت تحلیل ژرفانگر.
 • دیدگاه‌سنجی مبتنی بر مقیاس‌های علمی سنجش دیدگاه‌های منابع انسانی گروه.
 • ارائه نتایج مطالعه به مدیران ارشد هر شرکت و بررسی مشترک و تحلیلی نتایج به وسیله مدیران.
 • بررسی مقایسه‌ای در بیانیه‌های اخلاقی شرکت‌های هم صنف.
 • تحلیل انطباق‌پذیری در تدوین مسئولیت‌های اخلاقی گروه و منابع انسانی در قبال حقوق ذی‌نفعان بر وضعیت حرفه‌ای و سازمانی گروه.
 • تدوین پیش‌نویس بیانیه اخلاقی.
 • بررسی پیش‌نویس در گروه‌های کاری متشکل از مدیران ارشد گروه و شرکت فرآوری و ساخت.
 • بازنگری و بازنویسی پیش‌نویس براساس نتایج بررسی‌های کارگروه‌ها.
 • نهایی‌سازی بیانیه اخلاقی شرکت فرآوری وساخت.

 

 اصول بیانیه اخلاقی شرکت فرآوی وساخت

 • فعالیت در سطح بالاترین استانداردها و رعایت قوانین ملی، عرفی و شرعی
 • عملکرد اخلاق گرا در قبال مشتریان و حفظ منافع آنان
 • تشویق و ارتقای شرکای تجاری جهت ایجاد رعایت عملکرد اخلاق گرا
 • مسئولیت پذیری و وجدان کاری
 • تعهد و صداقت در کار
 • آگاهی از قوانین سازمان و احترام به آن
 • احترام به یکدیگر و رعایت حقوق همکاران
 • رعایت الزامات محیط زیست

 


تماس با ما

کارخانه

 

فکس

رشت ، شهر صنعتی ، بلوار صنعت 1

خیابان چهارم

013 -31882445

کد پستی 4337187573
تلفن 013-31882438-42
داخلی واحد انتظامات:  1141-1142

ارتباط با واحد رضایت

مشتریان: 

013-31884420
آدرس دفتر مرکزی: 

تهران بزرگراه شهید خرازی غربی – پروژه هزار و یک شهر

تلفن: 021-49751600-49751500
داخلی گروه تعلیق:  1080
عضویت در خبرنامه